Over de trainingThe Yoga Nidra Teacher Training (YNTT)


Doelstellingen

● Aanbieden van een gestructureerde training over Yoga Nidra die de deelnemer een solide basis biedt om deze ontspanningstechniek in de praktijk aan te leren.

● Bieden van de gelegenheid om de beoefening van Yoga Nidra voor zichzelf te ervaren.

● Vanuit eigen ervaring Yoga Nidra volledig onderzoeken en ontdekken.

● Begrijpen van de theorie en wetenschappelijke achtergronden van Yoga Nidra .

● Bestuderen van mogelijkheden van Yoga Nidra in verschillende situaties.


Doelgroep

● Yogadocenten die Yoga Nidra hebben ontdekt en hier meer over willen leren en begrijpen, zodat ze deze diepe onstpanningstechniek deskundig en effieciënt kunnen doorgeven.

● Satyananda-opgeleide docenten.

● Degenen die nauw verbonden zijn met Satyananda Yoga.

● Coaches, therapeuten, pedagogen die werken met mensen met speciale behoeften en die bekend zijn met Satyananda Yoga en al een aantal jaren les hebben gevolgd bij een gecertificeerde docent.

Trainingseisen


● Op alle lesdagen van start tot einde aanwezig zijn.

● Voltooien van de vereiste huiswerkopdrachten (gemiddeld 6 studie uren per week).

● Inspreken van zes Yoga Nidra’s met de verschillende fasen.

● Dagelijkse beoefening Yoga Nidra.


Duur van de training

Zes lesdagen gedurende de periode van negen maanden met een totaal van 48 contacturen plus thuisopdrachten.

Elke dag start om 10.00 uur en eindigt om 17.30 uur. Huiswerk omvat 6 uur studie per week tussen de lesdagen, dagelijkse beoefening van Yoga Nidra tijdens de training.


Inhoud training

Praktijk

Beoefening Yoga Nidra  – ca. 6 uur tijdens de training (beoefening thuis, studie en maken huiswerk)


Theorie

● Oorsprong/geschiedenis van Yoga Nidra

● Verschillende fases van Yoga Nidra

● Hoe Yoga Nidra aan te leren

● De noodzaak aan ontspanning

● De mogelijkheden van Yoga Nidra – toepassingen en verantwoordelijkheden

● Stem- en taalgebruik


Lesmethodes

Lezingen, praktische beoefening (asana, pranayama en Yoga Nidra), ervaring, groepsdiscussies, plenaire sessies en groepswerk.


Beoordeling/evaluatie

Voortdurende feedback gedurende de training, thuisstudie en opdrachten, inclusief opnamen van de verschillende fasen van Yoga Nidra tot tenminste één volledige Yoga Nidra.

Evaluatie van het lesgeven in onderdelen van Yoga Nidra tijdens de training.

 

Kwalificatie

Na succesvolle afronding van de training, ontvangt de deelnemer een internationaal erkend certificaat, die haar/hem kwalificeert om zelf Yoga Nidra in de praktijk te doceren.


Toelatingseisen van de cursus


● De deelnemer werkt actief als yoga docent.

● of: De deelnemer werkt actief als therapeut, coach of pedagoog/psycholoog én heeft ervaring met het Satyananda yogasysteem - als kandidaten beperkte of geen ervaring hebben met het Satyananda yogasteem, zijn er drie mogelijkheden om hun ervaring ervan te verdiepen alvorens deel te nemen aan deze Yoga Nidra specialisatie:


a) Gedurende minimaal drie maanden wekelijks een Satyananda yogales bijwonen, waar Yoga Nidra wordt beoefend en kan worden ervaren.

b) Neem een kijk op de website van de Europese Satyananda Yoga Academie (www.syae.eu) en of de website van de European Satyananda Yoga Family (www.esyf.eu) voor cursussen die worden gegeven in Satyananda Yoga .
c) Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld workshops ter voorbereiding bij jouw in de buurt en het beginnen met het beoefenen van Yoga Nidra ter voorbereiding thuis.


Na de aanmelding volgt een telefonisch interview als onderdeel van de toelatingsprocedure.

Details YNTT


Lesdata

In totaal 8 lesdagen verspreid over twee weekenden en vier zaterdagen:
weekend 11/12 september 2021, zaterdag 6 november 2021 , weekend 15/16 januari 2022, zaterdag 26 maart , 21 mei en 18 juni 2022


 Lestijden

10.00 tot 17.30 uur


Leslocatie

De training kan veilig plaatsvinden binnen de regels voor corona en indien nodig zal een deel via Zoom gegeven worden.


Yoga Sadhana - City Yoga Retreat Vlissingen

Sint Jacobsstraat 8

4381 EL Vlissingen


Aantal deelnemers

8 tot 12 deelnemers


Kosten

De prijs voor deze training bedraagt € 995,00 en is inclusief hand-outs,  10 Yoga Nidra opnames, individuele assessments van eigen Yoga Nidra's, drankjes (koffie, thee, water) en soep tijdens de lunch. 


Docenten

Ingrid Pladdet - Hari Om Yoga Wolphaartsdijk

Sascha Pfeifer - Yoga Sadhana Vlissingen

onder mentoorschap van Swami Vedantananda Saraswati  - Senior Yoga Acharya Bihar School of Yoga.


De cursus wordt in het Nederlands gegeven.


Inschrijving

Vraag bij interesse het aanmeldingsformulier aan via:: yoganidrateachertraining@gmail.com. Wij nemen dan contact met je op om de details van de specialisatie te bespreken.

Na toelating tot de Yoga Nidra Teacher Training Nederland en nadat de betaling is ontvangen, bevestigen wij de deelname.